You are currently viewing Kinh Nghiệm Nên Biết Khi Đi Làm Fresher Ngành CNTT

Kinh Nghiệm Nên Biết Khi Đi Làm Fresher Ngành CNTT

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

Fresher và Chuyện Đi Làm

What you’ll learn

  • Kinh nghiệm đi làm cho các bạn ít kinh nghiệm
  • Cách tồn tại trong môi trường công sở
  • Hiểu và Hiểu rõ hơn các yếu tố cần thiết cho việc đi làm
  • Cách quản lý thời gian đi làm hiệu quả

Course content

2 total hours

Requirements

  • Các bạn có nguyện vọng theo ngành CNTT

Description

Cách đây một vài năm (số nhiều), mình chọn học công nghệ thông tin bách khoa Hà Nội vì nghe người ta nói dễ xin việc, đồng thời ra trường việc làm lương cao. Rồi thoáng một cái, thi đại học, chọn trường chọn lớp, qua môn rồi tốt nghiệp ra trường.

Đến khi đấy mọi chuyện mới bắt đầu. Từ thuở còn sinh viên, xin đi thực tập là mình đã phải từ tìm rồi. Cảm giác lần đầu tiên đi phỏng vấn thực tập chắc chẳng bao giờ quên. Mình vẫn nhớ câu hỏi mà mình ấn tượng nhất: Em đã đi thực tập hay đi làm chỗ nào chưa ?

Tính ra, chỗ đầu tiên đi thực tập, lần đầu tiên đi phỏng vấn sẽ hơi khó xử, vì mình chưa từng đi nơi nào trước đây.

Rồi đến khi ra trường, câu chuyện cũng tương tự vậy. Cầm bằng đại học trên tay và đi tìm việc.

Dù cho mục đích của hành động là khác nhau, đi xin thực tập hay đi tìm việc làm, thì mình đều tự thân vận động và không có ai chỉ bảo hay giúp đỡ. Dễ hiểu vì trong dòng họ ‘làm nông’ nhà mình, mình là đứa duy nhất học ngành CNTT.

Series này chính là trải nghiệm của mình, những năm đầu tiên khi mới đi làm, chia sẻ về kinh nghiệm khi mới đi làm dành cho các bạn mới ra trường, cũng như những người ít kinh nghiệm.

Hi vọng series này sẽ có hữu ích cho các bạn

Who this course is for:

  • Các bạn sinh viên CNTT
  • Các bạn muốn chuyển nghề sang CNTT

Go to CourseIf coupon does not work, it means you are late. Remember all coupons for a short time and limit number, so it is better to join the Telegram channel to get a notification on your mobile phone about new couponsTelegram Channel