You are currently viewing Mühendisler için Tasarım-İmalat-Malzeme Bilgileri CAD/CAM

Mühendisler için Tasarım-İmalat-Malzeme Bilgileri CAD/CAM

 • Post author:
 • Post category:Design

Tasarım Mühendisliği için Sanayide Gerekli Olan Tasarım, İmalat ve Malzeme Bilgilerini Öğrenin! | Tasarım Kitabı

What you’ll learn

 • Tasarım hakkında çok çeşitli bilgiler öğreneceksiniz.
 • İmalat hakkında önemli pratik bilgiler öğreneceksiniz.
 • Malzemeler hakkında bilgiler öğreneceksiniz.
 • Çeşitli makine tasarımları göreceksiniz.
 • CAD programlarındaki tasarım ve montaj inceliklerini öğreneceksiniz.

Course content

13 total hours

Requirements

 • Herhangi bir ön gereksinim yoktur, herkes bu eğitime katılabilir.

Description

Bu eğitimde sac metal kalıp tasarımı ve plastik enjeksiyon kalıp tasarımı alanlarında uzun yıllar çalışırken edindiğimiz tecrübeler ışığında bir mühendisin ya da bir tasarım mühendisinin sanayide var olabilmesi için gerekli olan tasarım, imalat, malzeme ve 3D modelleme bilgilerinden bahsettik. Ek olarak eğitim içerisinde çeşitli endüstriyel makinelerin, aparatların, vs. incelemelerini de birlikte yapıyor olacağız. Umarız hazırladığımız bu eğitim sizlere faydalı olur, eğitimde görüşmek üzere!

Tasarım mühendisi; estetik, ergonomi, teknoloji, pazarlama, üretim ve müşteri davranışlarını birbirine entegre ederek, yeni ürünler ve konseptler tasarlayan kişilere verilen mesleki isimdir. Tasarım ve mühendislik temellerini esas alarak çalışma yaparlar.

Pazarın ihtiyaç duyduğu ürün ve konseptleri etik ve profesyonel değerleri göz önünde bulundurarak karşılamak için tasarımlar geliştiren tasarım mühendisinin; pazar ve müşteri ihtiyaçlarını dikkate alarak, kullanılmakta olan ürünleri geliştirmek veya ihtiyacı karşılayacak yeni ürünler tasarlamak, tasarlanan ve geliştirilen yeni ürünlerin teknik çizimini yapmak, yeni tasarlanacak üründeki özellikleri ve kullanılacak malzemeleri belirlemek, ürün prototip aşamasında gerekli laboratuvar testlerinin yürütülmesini sağlamak, tasarıma yönelik gerekli yazılım ve donanım çalışmalarının takibini yapmak, ürün geliştirme ve tasarım süreci boyunca; satış, endüstriyel tasarım, mekanik tasarım, üretim, kalite, satın alma, müşteri hizmetleri ilişkilerini koordine etmek, maliyet analizleri yapmak, üretimde ve sahada karşılaşılan teknik sorunlara çözüm üretmek, ilgili ürünler için ulusal ve uluslararası standart tebliğlerini takip etmek, piyasadaki rakip ürünleri teknik, özellik ve maliyet açısından analiz etmek gibi görev ve sorumlulukları vardır.

Who this course is for:

 • Tasarım Mühendisliğine ilgi duyanlar
 • İmalat alanında kendini geliştirmek isteyenler
 • Malzeme bilgilerini öğrenmek isteyenler
 • Makine & İmalat sektörüne ilgi duyanlar

Go to CourseIf coupon does not work, it means you are late. Remember all coupons for a short time and limit number, so it is better to join the Telegram channel to get a notification on your mobile phone about new couponsTelegram Channel