You are currently viewing Kurs og opplæring i matsvinn (Modul 2)

Kurs og opplæring i matsvinn (Modul 2)

 • Post author:
 • Post category:Business

Kurs og opplæring i matsvinn (Modul 2) i regi av TotalCtrl og Nordic Edge

What you’ll learn

 • Hvordan måle matsvinn
 • Hvordan forebygge matsvinn på restauranter
 • Aktører som kan hjelpe deg forebygge og redusere matsvinn
 • Verktøy og teknologi som hjelper deg bli en matredder

Course content

44 total mins

Requirements

 • Vi anbefaler å ta modul 1 før du begynner på denne modulen

Description

1/3 av all mat som produseres hvert år kastes! 

Hvorfor er det viktig at vi forebygger og reduserer matsvinn?

Det sies at 1kg mat som kastes tilsvarer 100kr, og 2,5 kg co2! Matsvinn står for ca. 10% av de totale klimagassutslippene i verden og matsvinn produserer metangass når det kommer på fyllingen. Og metangass er 25 ganger mer giftig enn co2.

I tillegg til selve maten som kastes, kastes også andre naturresurser når mat kastes. Ett kilo storfekjøtt i søpla tilsvarer 50 000 liter vann som går til spille. 1 glass melk i sluke er lik 1000 liter vann. I Norge kaster vi mat for ca. 20 milliarder kroner hvert år, og på global basis ligger det mellom 0,75-1,3 trillioner dollar hvert år.

Forskning viser at restauranter og forbrukere er verstingene når det kommer til å kaste mat, men merk at dette også er fordi disse leddene er de siste leddene i verdikjeden. Det vil si at desto lengre tilbake i verdikjeden vi forebygger matsvinn, jo mindre matsvinn vil ende opp hos restauranter og forbrukere. Men her må alle bli med å dra lasset

Du kan enkelt bidra til å redusere matsvinn ved å spise opp det du kjøper, planlegge innkjøp bedre, spise maten før den går ut på dato, lærer deg å oppbevare varer riktig og lærer mer. Du er godt på vei.

I modul 1 tok vi en titt på

 • hva matsvinn er

 • hvorfor matsvinn er et problem

 • årsakene til matsvinn

 • hvordan matsvinn bidrar til bærekraft.

I denne modulen skal vi ta deg gjennom

 • hvordan du måler matsvinn

 • hvilke aktører som jobber med matsvinn i Norge

 • verktøyene du trenger for å redusere, forebygge og distribuere matsvinn.

Kurset ledes av Charlotte Aschim, Daglig leder i TotalCtrl og er laget i samarbeid med Nordic Edge

Who this course is for:

 • Bedrifter og ansatte som ønsker å eliminere matsvinn

Go to CourseIf coupon does not work, it means you are late. Remember all coupons for a short time and limit number, so it is better to join the Telegram channel to get a notification on your mobile phone about new couponsTelegram Channel