You are currently viewing Ho’oponopono Öğretisi ve Uygulamaları (Tüm Boyutlarıyla)

Ho’oponopono Öğretisi ve Uygulamaları (Tüm Boyutlarıyla)

Tüm Sorunlarından Arın, Hayata Yeni Bir Kapı Arala

What you’ll learn

 • Ho’oponopono Keşfi, Kökenleri, İlkeleri ve Sistemi
 • Yanlış Anıları Düzeltme Yöntemi
 • İç Dünyamızla Bağlantı Kurma
 • Kimliğimiz ve Ho’oponopono
 • Kimliğimizin Bölümleri ve Uyumu Sağlama
 • Zihinsel Alanlarımız
 • Arınma Mantrası ve Sistemi
 • Dönüşüm Sürecini Başlatma
 • Geçmişe Temizlik Seansı Uygulama
 • İlişki Sorunu Uygulaması
 • Mali ve Parasal Sorunlarda Uygulama
 • Kilo Sorunu Uygulaması
 • Bağımlılıklarda Uygulama
 • Beden Temizliği Yapma Yöntemi
 • Kurban Rolünden Çıkma ve Etki Rolüne Geçme
 • Yeni Enerjilerle Bağ Kurma
 • Yüksek Benliğine Bağlanma Uygulaması
 • Bilinçaltına Bağlanma Meditasyonu
 • BU KONULARIN HER BİRİNDE DETAYLI BİLGİLERİ VE UYGULAMALARI ÖĞRENMİŞ OLACAKSINIZ.

Course content

5.5 total hours

Requirements

 • Herhangi bir ön koşul yoktur.

Description

Ho’oponopono sözcük anlamı hatalı olanı düzeltmek ya da doğru hale getirmek demektir. Yani yeniden doğru şekline dönmek demektir.

Dolayısıyla bu yöntem karşımıza çıkan bütün problemlerin kökenindeki düşünce hatalarını ve geçmiş tüm kalıpları düzeltmeyi sağlayacak.

Ho’oponopono Hawaiilerin atalarından kalan bir sanat, felsefe, şifalanma, arınma ve dönüşüm tekniğidir. Bunun sayesinde yaşamda olup biten, bizi etkileyen, rahatsız eden her şeyin zihinlerimizi tutsak eden bilinçaltındaki programlardan ve anılarımızdan kaynaklandığını biliyoruz. Hepimiz kendi hayatımızın yaratıcısıyız. Bu teknik bize hatalı kalıplarımızı temizleyerek her türlü sorunu yararımıza değiştirmeyi öğretir.

Gerçek kimliklerimizin ortaya çıkmasını, her türlü sorundan özgürleşmemizi sağlar. Evrensel bilinci aşılar. İç huzuru sağlamayı ve yeni bilince geçmeyi öğretiyor. Tüm geçmiş anıları, hatalı durumları temizlemeyi öğretiyor. Değişiklikleri sağlayabilmek için iç gücümüzü nasıl kullanmamız gerektiğini gösteriyor. Kendi tekamül yolumuzda ilerlemede, Yaşamın ÇEŞİTLİ engellerini aşmak için, Acılara, çatışmalara, sorunlara neden olan eski kalıplarımızdan ve hatalı programlarımızdan özgürleşmek için, Günlük yaşamda ondan faydalanmak için kullanırız.

Yalnızca birbirimizle bağlantılı olmayıp, evrenle, çevremizle bir uyum içindeyiz ve bir bütün oluştururuz. İşte burada ho’oponopono kuantum fiziğini teorilerinin yerini alıyor ve onları genişletiyor. Zihin nasıl maddeye etki ediyorsa bunu günlük yaşama yayıyor. Uygulamasını bize sunuyor. Düşünceler enerjiyi kendine göre biçimlendiriyor. İçimiz ve dışımız aslında birdir. Böyle olunca irili ufaklı sorunların kaynağı kendimiz oluyoruz.

Düşünce enerjiyi kendine göre, kendi kalıplarına, sınırlayıcı inançlarına, hatalı anılarına, olumsuz kalıplarına, geçersiz korkularına bağlı olarak kendine göre biçimlendiriyor ve gölgeden oluşan bir dünya kuruyor.

Bir özgürleşme aracıdır. Yaşamımızın oluşturanı olarak bizi yeniden konumlandırır. Bize her şeyin kendi içimizde olduğunu, hakikatin kendi içimizde olduğunu, onu başka yerde aramanın faydasız olduğunu öğretir. Başkaları hakkında tüm yargıları bırakacaksınız. Böylece enerjiniz de size kalıyor. Tüm hatalı düşüncelerinizi değiştirecek, Birlik duygusuna geçeceksiniz. Yani her şey ile bir olduğunu göreceksin ve her şey ile alış veriş halindesin.

 • Bilinç-Bilinçaltı-Üst Bilinç-İlahi Zeka alanımızı düzenleyip ve aralarındaki uyumu geliştirme  yolunu da burada öğreneceğiz.

 • Ho’oponopono bize içinde yaşadığımız dünyanın yaratıcıları olduğumuzu açıklar. Hatalı anılarımızı değiştirmekle kökten dönüşümler yapabilme becerimiz olduğunu bize sunar.

Yaşamdaki olayları yeni bir gözle görmemizi sağlar. Olayların sorumluluğunu başkalarına atmamıza neden olan eski reflekslerimizi dönüştürür. Müthiş bir kişisel tekamül aracıdır. Hepimiz onu ilk önce yaşamımızı oluşturan çatışmaları ve sıkıntıları azaltmak için kullanmaya başlarız. Ama bütün hatalı anıları silerek olgunlaştığımızı görürüz ve yeni bir hikaye yazarız.

 • Yaşam hikaye yazmak değil midir?

Hadi gelin güzel hikayeler yazalım.

Who this course is for:

 • Yaşamında var olan her türlü maddi ve manevi sorunu dönüştürmek isteyen, var olan bütün sorunlarından arınmak isteyen, yaşamına yeni bir pencere açmak isteyen herkes bu kursu alabilir.

Go to CourseIf coupon does not work, it means you are late. Remember all coupons for a short time and limit number, so it is better to join the Telegram channel to get a notification on your mobile phone about new couponsTelegram Channel