You are currently viewing Okuduğunu Anlama

Okuduğunu Anlama

Okuduğunu Anlama – Sınavlara Hazırlık

What you’ll learn

  • Kutu kutu (box by box) metodu
  • Kutu kutu (box by box) metodunu LGS-YKS-KPSS-ALES-YDS sınavlarında kullanma
  • Kutu kutu (box by box) metodunu entelektüel/akademik okumalarda kullanma
  • Kutu kutu (box by box) metodunu hem Türkçe hem İngilizce parçalarda/metinlerde kullanma

Course content

1 total hour

Requirements

  • Kursumuz ortaokul ve üstü seviyelere (lise-lisans-lisansüstü) hitap etmekte olup ilkokul ve alt düzeyler için önerilmemektedir.

Description

Kurs, «Scarborough’un Okuma Halatı (Scarborough’s Reading Rope)» olarak bilinen ve yaygın olarak kabul edilen bilimsel okuma modelini baz alarak hazırlanmıştır. Modele göre okuma, aynı halat yapısında olduğu gibi birlikte örülmüş çok sayıda iplikten yani okuma faktöründen meydana gelmekte. Okuma faktörleri temelde iki ana başlıkta ele alınmakta. Bunlardan birisi okuduğunu anlama (reading comprehension) iken diğeri kelime tanıma/okuyabilmedir (word recognation).

Kursta, okuyabilme başlığından hiç bahsedilmemekte sadece okuduğunu anlama üzerinde durulmaktadır. Dolayısıyla kursumuz ortaokul ve üstü seviyelere (lise-lisans-lisansüstü) hitap etmekte olup ilkokul ve alt düzeyler için önerilmemektedir.

Kurs, söz konusu seviyelerde okuduğunu anlamanın en yaygın iki işlevi olan sınavlara hazırlığı (LGS-YKS-KPSS-ALES-YDS) ve entelektüel/akademik okumaları destekleyecek şekilde inşa edilmiştir.

Kurs, metod merkezli bir öğretim anlayışıyla hazırlanmış olup temel metod olarak yalnızca bu kursta bulabileceğiniz «kutu kutu (box by box)» yöntemi üzerine kurgulanmıştır. Sadece bir veya birkaç soru/metin tipini değil okuma eyleminin doğasından yola çıkarak tasarlanan metod, bütün okuma materyalleri üzerinde çalışabilen bir araç sunmaktadır.

Kursun üzerine inşa edildiği bu metod sayesinde okuma – anlama hızınızı ve doğrulunuzu artıracak, öğrenilenleri daha uzun sürede akılda tutabilecek ve unutsanız dahi çok kolay bir şekilde hatırlayabileceksiniz. Kısacası bu kursta metne hakim olma sanatını (the art of possessing the text) öğreneceksiniz.

Kursta, bu metodu hem sınavlara hazırlıkta (LGS-YKS-KPSS-ALES-YDS) hem de entelektüel/akademik okumalarda nasıl kullanılacağı çok sayıda egzersizle anlatılmıştır.

Kursta, bütün bunlara ek olarak, sadece Türkçe’de değil İngilizce’de de okuduğunu anlamaya yönelik egzersizler yer almaktadır.

Who this course is for:

  • Sınavlara hazırlık öğrencileri (LGS-YKS-KPSS-ALES-YDS) & entelektüel/akademik okumalar yapan herkes.

Go to CourseIf coupon does not work, it means you are late. Remember all coupons for a short time and limit number, so it is better to join the Telegram channel to get a notification on your mobile phone about new couponsTelegram Channel