You are currently viewing C Programlama ATM Modulu

C Programlama ATM Modulu

C Programlama Pratikleri #1

What you’ll learn

  • Yazılım ve Programcılıkta dikkat edilmesi gereken noktalar
  • Programcılığa ve C Programcılığa nereden başlanması gerektiği
  • Nesne tabanlı kod yapısı
  • Grift ve Komplike kod bloklarında çözüm ve analiz uygulamaları

Course content

1.5 total hours

Requirements

  • C Programlama tecrübesi gerektirir.

Description

C Programlama örnekleri için gelecek olan eğitimleri takip etmeyi unutma. Eğitime ulaşmak için sayfamdan 16+ Saatte Hızlandırılmış C Eğitim Paketine bakabilirsiniz.

TR

2 yıl amatör ve 2 yıl profesyonel anlamda programcılık geçmişi. 1-1 özel yüzyüze ve uzaktan yazılım programlama eğitimleri. Mobil ve veritabanlı nesne tasarım ve geliştiriciliği. Sıfırdan türkçe destekli kodlama eğitimi adına kendimde ve karşılaştığım öğrencilerden edindiğim tecrübeleri harmanlayarak siz değerli öğrencilerime zaman kaybetmeden en hızlı ve ezberci zihniyete karşı öğrenmeniz için yanınızdayım.

ENG

2 years amateur and 2 years professional programming background. 1-1 private face-to-face and remote software programming trainings. Mobile and database object design and development. In the name of Turkish-supported coding education from scratch, I am with you, by blending the experiences I have gained from myself and the students I have met, so that you, my esteemed students, learn against the fastest and rote mindset without wasting time.

DE

2 Jahre Amateur- und 2 Jahre professioneller Programmierhintergrund. 1-1 private Face-to-Face- und Remote-Softwareprogrammierungsschulungen. Design und Entwicklung von Mobil- und Datenbankobjekten. Im Namen der türkisch unterstützten Codierungsausbildung von Grund auf bin ich bei Ihnen, indem ich die Erfahrungen, die ich von mir selbst und den Studenten, die ich getroffen habe, gesammelt habe, kombiniere, damit Sie, meine geschätzten Studenten, gegen die schnellste und auswendig gelernte Denkweise lernen, ohne zu verschwenden Zeit.

2 Jahre Amateur- und 2 Jahre professioneller Programmierhintergrund. 1-1 private Face-to-Face- und Remote-Softwareprogrammierungsschulungen. Design und Entwicklung von Mobil- und Datenbankobjekten. Im Namen der türkisch unterstützten Codierungsausbildung von Grund auf bin ich bei Ihnen, indes ich die Erfahrungen, die ich von mir selbst und den Studenten, die ich getroffen habe, gesammelt habe, Kombiniere, damit Sie, meine gedengengentegten gelernte Denkweise lernen, ohne zu verschwenden Zeit.

Who this course is for:

  • C Programlamada Örnek proje görmek isteyenlere yönelik.

Go to CourseIf coupon does not work, it means you are late. Remember all coupons for a short time and limit number, so it is better to join the Telegram channel to get a notification on your mobile phone about new couponsTelegram Channel