You are currently viewing Eğiticinin Eğitimi Kursu

Eğiticinin Eğitimi Kursu

Eğitimcinin temel bilgilere haiz olması ile eğiticinin eğitim işi ile ilgili temel esaslarını kurs ele almaktadır.

What you’ll learn

  • Daha başarılı bir eğitimci olmak için bu kurs, temel ve özel bilgileri özet şeklinde içermektedir.

Course content

4.5 total hours

Requirements

  • Herhangi bir araç gerece ihtiyaç yoktur. Sadece dersleri dinlemek, gerekirse not almak yeterlidir.

Description

Bu kurs, eğitim faaliyetlerinin temelini teşkil eden eğitimcinin izlemesi gereken yok, koşul ve esasları ele almakta, hak ve sorumluluklarını özetlemekte, hatırlatmakta ve eğitimcinin nasıl motive edileceğini, öğretim ve eğitim işinin esaslarını, öğretim faaliyetinde öğrencinin beklentilerini, sıkmadan, açık ve özet bir dille anlatmaktadır. Bu kursun amacı, eğitim camiasında çok da kaynak olmayan ama önemi tartışılmaz eğiticinin hak ve sorumluluklarını özetlemektedir.

Eğiticinin Eğitimi Kursu modelinin temel amacı, eğitmenleri bilgiyi etkili bir şekilde sunmaya, katılımcı sorularına yanıt vermeye ve öğrenmeyi pekiştiren etkinliklere liderlik etmeye hazırlamaktır. Diğer hedefler, eğitmenlerin şunları yapabilmesini sağlamayı içerir:

Katılımcıları ek kaynaklara ve referans materyallere yönlendirin.

Tartışmalara öncülük edin.

Etkili dinleyin.

Doğru gözlemler yapın.

Katılımcıların eğitimi işleriyle ilişkilendirmesine yardımcı olun.

Eğitmen katılımcılar ayrıca göz teması kurmanın, olumlu bir tutum sergilemenin, net bir sesle konuşmanın, uygun şekilde hareket etmenin ve ilgiyi sürdürmenin ve kafa karışıklığını dağıtmanın önemini öğrenirler.

Eğiticinin Eğitimi Kursu katılmanın bir sonucu olarak, katılımcılar şunları yapabilecektir:

Seçilmiş kanıta dayalı bir programda eğitim verirken mevcut uygulamaları uygulayın.

Öğrenci katılımını, yansıtıcı uygulamayı, eleştirel düşünmeyi ve beceri kazanımını teşvik etmek için kanıtlanmış kolaylaştırıcı beceriler sunun.

Yaygın olarak kullanılan temel eğitim stratejilerini sağlamada ustalık gösterin; beyin fırtınası, işleme/süreç kontrolleri, rol oynama ve uygulama oturumları gibi.

Yıkıcı öğrenci davranışları da dahil olmak üzere zor eğitim durumlarını yönetirken uygun düzeyde müdahale kullanın.

Eğitim ve kolaylaştırma becerilerini güçlendirmek için kişisel bir eylem planı başlatın.

Bu kurs, eğitim ve eğiticinin eğitimi temel ve genel bilgilerini sunmaktadır.

Bu kursta sunulan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Alacağınız Udemy sertifikasının size hayatınızda ve kariyerinizde, kendinizi geliştirmesinin yanında çok fırsatlar sunacağını biliyoruz. Bu kurstaki bilgilerin öğretmenleriniz, akademisyenlerimiz ve uzman teknik ekibimizce sürekli olarak eklenerek derslerin arttırılması, sık aralıklarla kursunuzu kontrol etmenizi gerektirir. Ömür boyu ulaşımız olan bu kurs, bu sayede size daha güncel ve farklı yaklaşımdaki bilgileri sunmaya devam edecektir.

Who this course is for:

  • Her eğitimci, Eğitimci Yetiştiren Kurumlar ve Eğitim Camiası İçindeki Eğiticiler

Go to CourseIf coupon does not work, it means you are late. Remember all coupons for a short time and limit number, so it is better to join the Telegram channel to get a notification on your mobile phone about new couponsTelegram Channel